POWRÓT

Po co nam CPK?

Odpowiedź znajdziesz poniżej

Koło zamachowe polskiej gospodarki

Budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego popiera znacznie więcej niż połowa Polaków, w tym 26% uważa ją za zdecydowanie pożądaną. Respondenci wskazali, że realizacja programu budowy portu Solidarność, pojawienie się Kolei Dużych Prędkości oraz nowych połączeń drogowych przyczyni się do powstania kolejnych miejsc pracy, rozwoju gospodarczego oraz zwiększy komfort podróżowania koleją w regionach w całej Polsce. Inwestycje CPK uruchomią łańcuch rozwojowy, który rozleje się po innych branżach w całej gospodarce. Rozkwitnie branża turystyczna, innowacyjna, rozwinie się także sektor przewozów pasażerskich czy towarowych. Bardzo ważnym generatorem popytu i konsumpcji będzie napędzanie innowacji. Zyskają społeczności lokalne, ale przede wszystkim całe społeczeństwo.
Więcej o CPK jako kole zamachowym polskiej gospodarki przeczytasz tutaj:

Polaków jest przekonanych, że CPK wpłynie na znaczenie Polski na arenie międzynarodowej

Centralny Port Komunikacyjny to gwarancja rozwoju i bezpieczeństwa. Według profesjonalnych prognoz ruchu lotniczego, gdyby nie budowa CPK, do 2060 roku Polska straci 850 mln potencjalnych pasażerów, którzy skorzystają z lotnisk zagranicznych. Nowy port to nie tylko ruch pasażerki, ale również transport towarów. W 2030 roku CPK obsłuży 0,5 mln ton ładunków rocznie, a we wspomnianym już 2060 roku ponad trzy razy więcej – aż 1,75 mln ton. To ogromne zyski finansowe dla Polski i jej obywateli. Dzięki temu dołączymy do grona największych lotnisk z przewozem towarów w Europie – takich, jak lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu (2,1 mln ton cargo rocznie), Heathrow w Londynie (1,7 mln ton) czy lotnisko we Frankfurcie (2,1 mln ton). Na tym jednak nie koniec, bo chociaż Port Solidarność jest planowany jako lotnisko cywilne – będzie miał też drugą rolę. W ramach tzw. dual use jego możliwości logistyczne będą mogły być wykorzystane przez siły NATO do szybkiego reagowania na wschodniej flance Sojuszu.
Więcej o zaletach CPK w kontekście obronności kraju dowiesz się tutaj:

Społeczeństwa twierdzi, że CPK rozwinie polski system transportowy

Inwestycje kolejowe to łącznie prawie 2000 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. Nowa sieć ma zapewnić dojazd w ciągu maksymalnie 2,5 godziny z większości dużych miast do nowego lotniska i stolicy kraju. W planach są połączenia transgraniczne – już teraz trwają prace przygotowawcze dotyczące odcinka łączącego Polskę z Czechami na linii Katowice – Ostrawa. Planowane są połączenia z Ukrainą (ze Lwowem i Kijowem), a podróż na Litwę będzie możliwa z wykorzystaniem linii Rail Baltica.
Więcej o Kolei Dużych Prędkości piszemy tutaj:

Polaków uważa, że CPK zwiększy atrakcyjność turystyczną Polski

Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów Unii Europejskiej. Główne atuty to zróżnicowanie krajobrazu, duża ilość świetnie zachowanych zabytków, nieskażone środowisko naturalne oraz dogodne położenie w centrum Europy. Z drugiej strony rozwój turystyczny Polski hamują m.in. wciąż niedostateczna jakość i ilość bazy noclegowej oraz gastronomicznej, mało zróżnicowana oferta turystyczna, niedostateczna promocja jej walorów oraz problemy infrastrukturalne, w tym mała ilość połączeń lotniczych, szczególnie bezpośrednich i brak kolei dużych prędkości.

Powstanie CPK jest rozwiązaniem tego ostatniego problemu. Dzięki nowemu hubowi lotniczemu (Port Solidarność) do Polski będzie mogło przylecieć zdecydowanie więcej turystów, korzystając z atrakcyjnej sieci połączeń bezpośrednich z wielu miejsc na świecie. Następnie rozbudowaną siecią dróg szybkiego ruchu oraz kolejami dużych prędkości w maksymalnie 2,5 godziny będą mogli przenieść się do najodleglejszych, interesujących turystycznie obszarów na terenie kraju. Inwestycje kolejowe na tak szeroką skalę uatrakcyjnią i ułatwią również wewnętrzy ruch turystyczny, pozwalając podróżować w szybki i bezpieczny sposób.
Więcej o podróżowaniu z CPK napisaliśmy tutaj:

Polaków twierdzi, że CPK pomoże zwalczyć wykluczenie transportowe

W tej chwili wykluczenie transportowe dotyka prawie 14 mln Polaków – tyle osób mieszka w gminach, w których nie ma zorganizowanej żadnej samorządowej komunikacji*. Z połączeń kolejowych nie mogą korzystać m.in. mieszkańcy takich miejscowości jak Łomża czy Jastrzębie-Zdrój. Inwestycje kolejowe CPK nie tylko zredukują ogromną ilość ograniczeń, ale również dzięki budowie Kolei Dużych Prędkości dwukrotne skrócą czasy przejazdu do Warszawy z Wrocławia, Rzeszowa, Zamościa, Giżycka, Kielc i Płocka, a tym samym diametralnie usprawnią podróżowanie po całej Polsce.

* Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku — Klub Jagielloński (klubjagiellonski.pl)

Więcej o podróżowaniu z CPK, również lokalnie, tutaj:

Polaków jest przekonanych, że CPK stworzy nowe miejsca pracy

Według raportu firmy Kearney Centralny Port Komunikacyjny, czyli Port Lotniczy Solidarność, nowe linie kolejowe i drogi pozwolą stworzyć do 2040 roku 290 tys. nowych miejsc pracy. Inwestycja da zatrudnienie zarówno wysokiej klasy specjalistom, jak również będzie potrzebowała wielu pracowników z sektorów usług, handlu czy obsługi pasażera. Jak wyliczyli analitycy w związku z otwarciem CPK w 2040 r. zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów.

Więcej o tym, dlaczego warto, aby powstało CPK przeczytasz tutaj:

Źródło: Badanie opinii publicznej zrealizowane na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w okresie październik-listopad 2021 (N=1048, reprezentatywna próba ogólnopolska).