POWRÓT

2017

Koło zamachowe polskiej gospodarki

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, węzeł kolejowy i drogi szybkiego ruchu. Wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i rozwój będzie historyczny, a liczby bronią się same! CPK to nowe miejsca pracy – łącznie cała inwestycja w latach 2020-2040 wygeneruje prawie 300 tys. miejsc pracy i przyczyni się do wzrostu globalnej produkcji (czyli wszystkie dobra i usługi wytworzone w gospodarce) o 450 mld zł. W samym 2026 roku – „szczytowym” roku budowy – całkowita produkcja wzrośnie o dodatkowych 73,6 mld zł.

Zatrudnienie zwiększy się wtedy aż o 95,2 tys. nowych miejsc pracy! Dla porównania – to kilkanaście tysięcy więcej niż zatrudnia największy polski pracodawca – Poczta Polska (80 tysięcy pracowników). CPK to również odczuwalny wzrost gospodarczy – sama budowa Portu Solidarność przyczyni się do zwiększenia PKB Polski o ok. 0,7 proc. PKB (czyli ok. 16 mld zł przyjmując wartość PKB Polski z 2020 roku). Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury wzrost przychodów dla budżetu państwa w związku z działalnością CPK może wynieść co najmniej 2,4 mld zł rocznie oraz kolejne 4,7 mld zł z tytułu zwiększenia PKB.

Na tym to jednak nie koniec! Centralny Port Komunikacyjny to również rozkwit branży turystycznej i transportowej – przewóz pasażerów i towarów na niespotykaną dotychczas skalę. Budowa nowego lotniska, o tak nowoczesnej strukturze to napędzanie innowacji, a za tym dalej idą popyt i konsumpcja. Nie zapominajmy o lokalnych biznesach, które będę mogły rozwinąć swoje skrzydła dzięki połączeniom lotniczym, kolejowym i drogowym. Ważnym elementem CPK jest też tzw. Airport City – praktycznie nowe miasto, które powstanie wokół Portu Solidarność. To będzie przestrzeń wypełniona hotelami, centrami kongresowymi, ośrodkami logistycznymi i budynkami mieszkalnymi.

Analogicznym projektem dla II Rzeczypospolitej była budowa portu morskiego w Gdyni, którą ukończono w 1923 roku. Projekt ten miał ogromne znaczenie dla kraju zarówno w odniesieniu do pozycji międzynarodowej, ale także ekonomii. Tak samo będzie z CPK – Centralny Port Komunikacyjny to rzeczywiste koło zamachowe dla polskiej gospodarki!

Od pierwszej dziury w ziemi do nowoczesnego lotniska - Przekonaj się na czym polega proces inwestycyjny CPK. Zobacz!